QUOTES


Aquesta temporada el preu de la matrícula correspon a l'equipació esportiva dels jugadors i jugadores pels partits i entrenaments. L'import incorpora un descompte del 50% a càrrec de l'Eina Cooperativa.

Benjamí

Fent Competició amb el Consell Esportiu V.O.:

 • Fitxa 6,50€.*
 • Matrícula: 30€.
 • Quota mensual: 41€ (de setembre a juny).
 • Descompte: en cas de tenir un germà o germana al Club la quota del germà/na petit/a és de 32,80€ mensuals.

 

Aleví

Fent competició a la Federació Catalana de Futbol:

 • Fitxa: 72€.*
 • Matrícula: 30€.
 • Quota mensual: 41€ (de setembre a juny).
 • Descompte: en cas de tenir un germà o germana al Club la quota del germà/na petit/a és de 32,80€ mensuals.

Infantil

Fent competició a la Federació Catalana de Futbol:

 • Fitxa: 72€*.
 • Matrícula: 30€.
 • Quota mensual: 41€ (de setembre a juny).
 • Descompte: en cas de tenir un germà o germana al Club la quota del germà/na petit/a és de 32,80€ mensuals.

Cadet

Fent competició a la Federació Catalana de Futbol:

 • Fitxa: 84€*.
 • Matrícula: 30€.
 • Quota mensual: 41€ (de setembre a juny).
 • Descompte: en cas de tenir un germà o germana al Club la quota del germà/na petit/a és de 32,80€ mensuals.

Juvenil

Fent competició a la Federació Catalana de Futbol:

 • Fitxa: 108€*.
 • Matrícula: 30€.
 • Quota mensual: 41€ (de setembre a juny).

* L'import de la Fitxa es un únic pagament anual:

Els equips que competeixen a la FCF aquest import correspon a la quota de la Mutualitat Catalana de Futbolistes i a l'afiliació al Portal del Federat. Aquests dos pagaments es fan a través del Portal del Federat amb unes claus que us fa arribar el Portal del Federat per mail un cop el Club dona d'alta al jugador o jugadora a l'equip corresponent.

Els preus poden variar en funció a les tarifes d'aquesta temporada de la FCF o el Consell Esportiu.

 

El cost de la fitxa pot patir lleugeres variacions per part de la FCF.

COMPTE CORRENT


En el moment de fer la inscripció s'ha de fer el pagament de la matrícula al compte de La Caixa següent: 

ES80 2100 3124 8822 0025 9957 (Eina Cooperativa)